fbpx

Porady przed wyjazdem

OBOZWIĄZKOWO NALEZY ZABRAĆ:

– paszport lub dowód osobisty (jako dokument upoważniający do podróżowania wewnątrz strefy Schengen oraz jako potwierdzenie wieku przy zakupie zniżkowych skipassów ),

– karata EKUZ Europejska Karta Zdrowia (Uprawniająca do leczenia na terenie Unii Europejskiej) (https://www.ekuz.nfz.gov.pl/wypoczynek/wniosek-ekuz),

– kask ochronny- obowiązek jazdy na stoku w kasku do 16 roku życia,  (osoby niepełnoletnie podlegające szkoleniu narciarskiemu i snowboardowemu na zajęciach mają obowiązek posiadania kasku ochronnego);  osobom pełnoletnim zaleca się jazdę na stoku  w kaskach ochronnych.

 

PRZEPISY PRAWNE:

– Policja może w dowolnej sytuacji żądać okazania dowodu tożsamości. W przypadku odmowy wylegitymowania się lub braku dokumentów policja ma prawo doprowadzić  osobę legitymowaną na posterunek, gdzie zostanie sprawdzona jej tożsamość.  Cudzoziemcom, którzy nie posiadają przy sobie dokumentów tożsamości grozi kara pieniężna do wysokości 1660,- EUR.

 

SŁUŻBA ZDROWIA

Przed wyjazdem w najbliższym oddziale NFZ warto również wyrobic kartę EKUZ – EUROPEJSKA KARTE UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO. Z doświadczenia wiemy, ze placówki medyczne działają zdecydowanie sprawniej jeśli pacjent ma ze sobą kartę EKUZ.