KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Szanowni Państwo informuję że ,w związku z wchodzącym w życie rozporządzeniem

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej „RODO”) pragniemy dopełnić

obowiązku informacyjnego i poinformować Państwa o tym, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO:

 

§.1

 

  1. Administratorem danych jest WINIAR-SKI z siedzibą przy ul. Szkolna 4, 34-220 Maków Podhalański NIP: 5521678730, REGON: 123230489. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
  1. Przechowujemy i przetwarzamy następujące dane: imię i nazwisko osoby zgłaszającej imprezę turystyczną oraz adres mailowy i telefon, dane firmy zamawiającej imprezę turystyczną w tym adres siedziby firmy, numer NIP, adresy email oraz telefony, imiona i nazwiska pesele, adresy oraz daty urodzenia wszystkich uczestników biorących udział w imprezie turystycznej lub zgłaszających uczestnika imprezy.
  2. Podstawą prawną przetwarzania podanych przez Państwa danych osobowych są przepisy art. 6 ust. 1 lit. b i f ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a w pozostałym zakresie–udzielona przez Państwa zgoda.

4 .Przekazane nam dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w celu i zakresie na jaki wyrazili Państwo zgodę. Dane, które uzyskujemy od Państwa są niezbędne do zorganizowania imprezy turystycznej.

A. Pozyskane dane są potrzebne do sporządzenia poprawnej umowy organizacji imprezy turystycznej określane przez Ustawę o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych oraz akty wykonawcze opublikowane w Dz.U. 1997 Nr 133 poz.884

B.Imiona, nazwiska oraz daty urodzeń uczestników wycieczek i imprez turystycznych są dla nas niezbędne do zawarcia ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków. Na organizatorze ciąży obowiązek ubezpieczenia wszystkich uczestników. Udostępnione dane przekazane zostaną SIGNAL IDUNA którą współpracuje WINIAR-SKI w formie elektronicznej chronionej hasłem znanym tylko Administratorowi.

  1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy. Od zakończenia wycieczki będą one niszczone w ciągu 30dni. Jest to okres wyznaczony przez Organizatora na składania reklamacji. W przypadku fakturowania Państwa usługi takie dane jak imię, nazwisko i Państwa adres będą przechowywane przez okres 5 lat. Jest to prawnie ustalony czas przechowywania dokumentów księgowych.Ubezpieczyciel przechowuje dane przez 2 lata. Jest to okres w którym można ubiegać się o odszkodowanie w razie zajścia na imprezie nieszczęśliwego wypadku.
  1. Dane osobowe będą usuwane w sytuacji, gdy osoba,której dane dotyczą wyraża sprzeciw wobec ich przetwarzania, a interesy administratora będą podrzędne względem jej interesów lub podstawowych praw i wolności lub po uzyskaniu informacji, że przechowywane dane są nieaktualne lub niedokładne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.

 

§.2

Zastrzegamy, że możemy wprowadzać zmiany w niniejszym dokumencie. Nowa wersja naszej Polityki Prywatności zostanie za każdym razem opublikowania na naszej stronie www.przedszkolegorskie.pl. Mamy nadzieję, że powyższe informacje okazały się pomocne. W przypadku jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu.